Modernizace odprášení brusírny a svařovny

26. 4. 2017

Název projektu: „Modernizace odprášení brusírny a svařovny“

Realizací projektu dojde ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek a fugitivních emisí TZL, které vznikají při obrábění a svařování kovových dílů. Instalací nového zařízení dojde ke snížení emisí z provozovny o přibližně 0,56 t/r TZL, resp. 0,46 t/r PM2,5. Cílem projektu je snížení emisí tuhých znečišťujících látek a tím zlepšení imisní situace v okolí provozu. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Working...