Poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

15. 6. 2021

Poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu č. 2. 2. – Regionální inovační program na projekt:„Inovace pracoviště pro montáž izolačních výplní s využitím průmyslového internetu věcí (IIot)“ 145.000,- Kč

Working...