Nabídka služeb

Výroba

Linka na výrobu minerální vaty

Linky nabízíme ve 2 variantách:

 • Výkon linky 30 000 t/rok hotové produkce
 • Výkon linky 43 000 t/rok hotové produkce
Více informací

SUŠÍCÍ komory

Široká škála použití

 • Sušárny a termofixační komory pro textilní průmysl
 • Sušárny pro papírenský, gumárenský a plastikářský průmysl
 • Sklářský průmysl - chladící zóny
 • Sušárny pro práškové lakovny 
Více informací

STROJÍRENSKÁ VÝROBA 
A KOOPERACE

Velký rozsah prací

 • zakázková malosériová a velkosériová výroba
 • svařence s následným CNC obráběním
 • Svařované konstrukce včetně povrchové úpravy a montáže
 • Výroba izolačních panelů včetně plnění a lakování
 • Tělesa hydraulických rozvaděčů
Více informací

Další služby

Obrábění

Jsme specialisté na CNC obrábění ocelových svařenců, svařovaných konstrukcí, hydraulických rozvaděčů.

Více informací

Lakování mokré

Lakujeme v novém kombinovaném lakovacím - sušícím boxu o rozměrech 8000 x 4000 x 4000 mm.

Více informací

Svařování

Proces svařování ocelových stejně jako nerezových ocelí, je prováděn téměř dvěma desítkami svářečů. Z těchto je šest certifikováno podle EN norem a tři podle ASME.

Svařujeme tavící elektrodou v ochranném aktivním plynu MAG, nebo inertního plynu MIG, dále netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertních plynů TIG/WIG. V neposlední řadě svařujeme plamenem či elektrickým obloukem obalenou elektrodou.

Ke svařování jsou užívány moderní svařovací agregáty značky Fronius, Alfa a Lorch. Rozvod svářecích plynů Argonu a CO je veden centrálně.

Více informací

Hydraulické rozvaděče

Součástí výroby je rovněž výroba rozvaděčových těles pro hydraulické a pneumatické systémy. V rámci služeb rovněž nabízíme kompletní montáž těchto rozvaděčů.

Více informací

Working...