Naše stroje

Kontrola

Ve firmě jsou dvě oddělená kontrolní pracoviště, vybavená moderními měřicími přístroji z řady FARO (měřící ramena). 

Systém kontroly podléhá směrnicím ISO 9001:2008. Kromě přesného měření 3D měřicí technikou, jsou pracoviště vybavena kontrolními měřidly délky, drsnosti povrchu, kvality a přesnosti závitů, kvality svarů a rovinnosti povrchu jakož i měrkou tloušťky nátěrových hmot.

Working...