Naše stroje

Svařování

Proces svařování ocelových stejně jako nerezových ocelí, je prováděn téměř dvěma desítkami svářečů. Z těchto je šest certifikováno podle EN norem a tři podle ASME.

Svařujeme tavící elektrodou v ochranném aktivním plynu MAG, nebo inertního plynu MIG, dále netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertních plynů TIG/WIG. V neposlední řadě svařujeme plamenem či elektrickým obloukem obalenou elektrodou.

Ke svařování jsou užívány moderní svařovací agregáty značky Fronius, Alfa a Lorch. Rozvod svářecích plynů Argonu a CO je veden centrálně.

Working...