Naše stroje

Pálení a dělení materiálu

S plazmou typu Omnicut 3600 pálíme materiály na ploše stolu o rozměrech 6000 x 2500 mm, do tloušťky materiálu 30 mm plazmovým hořákem a 120 mm autogenem. Pracujeme na základě pálících plánů pomocí řídicího systému CNC MS 200. 

Pásovou pilou se dělí tyčový materiál. Výhodou technologie je vysoká míra přesnosti bez dodatečné úpravy řezu. Tolerance dělení resp. kolmost a mezní úchylka úhlových rozměrů se řídí dle norem ČSN ISO 2768-1 a ČSN ISO 2768-2. Dělení materiálu provádíme za pomoci pásové pily strojní JUPITER a strojní pily FMB JUPITER C 1000 - VHZ - CN.

STROJNÍ PILA FMB JUPITER C 1000 - VHZ - CN

  • řez v automatickém cyklu 0° až 45°. Při řezu v poloautomatickém cyklu možnost řezu 0° až 60°.
  • podávací krok 500mm (možnost i 1000mm)

PLAZMA OMNICUT 3600

  • plocha stolu 6000 x 2500 mm
  • tloušťka materiálu 30 mm plazmovým hořákem
  • tloušťka materiálu 120 mm autogenem
  • práce n základě pálících plánů
  • řídicí systém CNC MS 200. 

 

PÁSOVÁ PILA STROJNÍ JUPITER

  1. 450x200 mm u profilu nebo plného materiálu
  2. kulatina do průměru 250 mm. 

Working...